Bedrijfsdiensten

Advies bij vergunningstrajecten

De Mos & Partners weet hoe politieke besluitvormingsprocessen tot stand komen. Daarom zijn wij de ideale partner voor het juiste advies op het gebied van het verkrijgen van vergunningen. Daarnaast analyseren wij voor u de kansen en bedreigingen die wet- en regelgeving voor u kunnen opleveren.

Public affairs & lobby

De Mos & Partners kan gesprekken opzetten tussen uw bedrijf en de relevante besluitvormers binnen de politiek. Hierbij altijd rekening houdend met de politieke agenda en aan de gang zijnde besluitvormingsprocessen.

Wij houden voor onze klanten de agenda bij van de Eerste en Tweede Kamer en desgewenst ook de agenda’s van het Europees Parlement, de Provinciale Staten en door u opgegeven gemeenteraden. Wij informeren en adviseren onze cliënten vervolgens over de genomen beleidsbeslissingen aldaar.

De Mos & Partners begeleidt cliënten bij lobbygesprekken en is gespecialiseerd in het leggen en onderhouden van contacten  met politici, het ambtenarenapparaat, bestuursadviseurs en fractiemedewerkers. Desgewenst verzorgen wij de schriftelijke reacties op beleidsbeslissingen richting o.a. ministeries, en vaste Kamercommissies.

Persbeleid & pr

Het doel van een goed werkend persbeleid is het genereren van free publicity, hetgeen cruciaal is voor ondernemingen. De Mos & Partners adviseert hoe u kunt bouwen aan een goede relatie met de pers, hoe u zelf een goed persbericht kunt schrijven en hoe u negatieve media-aandacht kunt managen. Desgewenst kan De Mos & Partners het gehele persbeleid alsmede de woordvoering voor u verzorgen.

Marktonderzoek

Benieuwd of uw product of dienst aanslaat bij het grote publiek? Eén van onze partners is een full service marktonderzoekbureau dat al 30 jaar kwaliteit levert in onderzoek. Met geavanceerde methoden is deze partner van alle marktonderzoeken thuis. Door middel van onderzoek kunnen zij optimaal bijdragen aan het succesvol onderbouwen van beleidsbeslissingen in zowel de non-profit- als de profit-sector.

Promotie- en bedrijfsfilms

Is uw bedrijf op zoek naar beeldmateriaal? Ook dan bent u bij De Mos & Partners aan het goede adres. Wij maken en produceren in de door u gewenste (huis)stijl films, documentaires, bedrijfsvideo’s en promotiefilmpjes. Ook voor evenementenregistratie, zoals bijeenkomsten met uw businessclub, een bedrijfsuitje of een reünie, kunnen wij voor u vastleggen. De Mos & Partners beschikt over een professionele studio waar opnames kunnen worden gemaakt.

Schrijven bedrijfsmagazines

Wilt u uw bedrijf promoten via een eigen bedrijfsmagazine? Laat ervaren journalisten van De Mos & Partners u het schrijfwerk uit handen nemen. Wij verzorgen, in samenspraak met u, de mooiste bedrijfsmagazines.

Politieke diensten

Training & advies

Op het gebied van zowel debatteren als optredens in de (lokale) media kan De Mos & Partners u bijstaan met training en advies. Wij maken u ervan bewust dat u invloed heeft op het creëren van beeldvorming van uzelf of uw fractie in de media, we leren u hierbij diverse interview technieken en het formuleren van een sterke boodschap waarmee u meer grip krijgt op uw media-optredens. Daarnaast maken wij van u een sterkere debater, iemand die overtuigt, sterk argumenteert en weet hoe de politieke opponent te pareren.

Persbeleid & pr

Het doel van een goed werkend persbeleid is het genereren van zogeheten ‘free publicity’, hetgeen cruciaal is voor politici en politieke fracties. De Mos & Partners adviseert hoe u kunt bouwen een goede relatie met de pers, hoe u zelf een goed persbericht kunt schrijven en hoe u negatieve media-aandacht kunt managen. Desgewenst kan De Mos & Partners het gehele persbeleid alsmede de woordvoering voor u verzorgen. Ook voor ‘speechwriting’, het opzetten van campagnes en de te voeren campagne-strategie kunt u advies inwinnen bij De Mos & Partners.

Peilingen

Weten of uw politieke koers de juiste is of bent u juist benieuwd naar een schatting van uw huidige zetelaantal? Eén van onze partners is een full service peilingsbureau dat al 30 jaar kwaliteit levert in onderzoek. Met geavanceerde methoden is deze partner van alle politieke onderzoeken thuis. Door middel van onderzoek kunnen zij optimaal bijdragen aan het succesvol onderbouwen van beleidsbeslissingen binnen uw partij.

Opzetten campagne

Het team van De Mos & Partners heeft ruime ervaring bij het opzetten van verkiezingscampagnes. Met effectieve methodes, onder meer op het gebied van mediastrategie, zorgen wij ervoor dat de kiezer voor u wordt bereikt. Omdat wij beschikken over deskundige cameramensen en een eigen studio zijn wij ook gespecialiseerd in het maken van verkiezingsspots, promotie- en campagnefilmpjes.

Schrijven verkiezingsprogramma’s

Wilt u kundig advies bij het schrijven van uw verkiezingsprogramma, bij het opzetten van een vaste nieuwsbrief of bij het uitgeven van een eigen partijblad? Laat u adviseren door een kundig team van De Mos & Partners. Ook kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van politieke spreekteksten.

Algemene diensten

Freelancewerk

Wilt u een bedrijfsmagazine, een partijblad of nieuwsbrief uitgeven? Of bent u op zoek naar kundig advies op het gebied van het schrijven van verkiezingsprogramma’s? Laat u bijstaan door een deskundig team van De Mos & Partners, dat ook gespecialiseerd is in het schrijven van (nieuws)berichten en columns.

De Mos & Partners tv

Is uw bedrijf of politieke organisatie op zoek naar beeldmateriaal? Ook dan bent u bij De Mos & Partners aan het goede adres. Wij maken en produceren in de door u gewenste (huis)stijl films, documentaires, bedrijfsvideo’s, promotie- en campagnefilmpjes. Ook voor evenementenregistratie, zoals bijeenkomsten met uw businessclub, een bedrijfsuitje of een reünie, kunnen wij voor u vastleggen. De Mos & Partners beschikt over een professionele studio waar opnames kunnen worden gemaakt.

Webdesign en social media

De Mos & Partners bouwt ook websites in de door uw gewenste huisstijl. Dit kan met een voor u gemaakt simpel contentmanagementsysteem om desgewenst de website zelf bij te houden. Uiteraard kunt u het bijhouden van de webcontent ook door onze professionals laten verzorgen. Anno 2014 mag uw bedrijf of (politieke) organisatie niet ontbreken op social media. Wij kunnen u, met een volledig plan, bijstaan met uw social-mediamarketing.

Evenementenondersteuning

Eén van de partners bij De Mos & Partners specialiseert en onderscheidt zich door zich te concentreren op het toepassen van digitale technologische faciliteiten ter ondersteuning van uw evenement. Onze expertise ligt in het vertalen van een concept naar een technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar plan. Door het hebben van een flexibel en technisch onderlegd team alsmede een groot gamma aan professionele apparatuur, kunnen wij inspelen op iedere situatie. Wij verzorgen de totale technische ondersteuning van uw evenement, zodat u tijdens het organiseren van uw evenement de technische productie met vertrouwen uit handen kunt geven. Wij spelen in op de zintuigen van het publiek, door ze te laten voelen, zien, horen en beleven.

De Mos & Partners beschikt zelf over een uitgebreid arsenaal aan (digitale) faciliteiten die op uw evenement onmisbaar zijn. Denk hierbij onder meer aan communicatie- en video-faciliteiten, camerabewaking, audio, geluid en licht. Nieuwsgierig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mediation & teambuilding

De Mos & Partners kan u ook bijstaan in het bemiddelen in een conflict binnen uw fractie en / of onderneming. Mediation is een vorm van conflicthantering. Hierbij worden partijen door een onafhankelijke derde begeleid om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen én een voor ieder optimale oplossing van het conflict te komen. Bij ons kunt u beroep doen op een poule van zeer ervaren registermediators die klaar zijn om uw conflict snel de wereld uit te helpen. Naast het oplossen van conflicten kunt u bij De Mos & Partners ook werken aan de teambuilding. Op locatie kunnen wij bij één van onze partners terecht voor teambuilding in de sneeuw, (ijs)karten, skiën, snowboarden en voor actieve games zoals bungee-soccer, lasergaming, sumoworstelen. Vóór- of achteraf zijn er diverse ruimten waar u kunt vergaderen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Politiek café, themabijeenkomsten & netwerkborrels

Op regelmatige basis organiseert De Mos & Partners politieke cafés, themabijeenkomsten en netwerkborrels; houd voor data deze site in de gaten.

Juridische diensten

Het behandelen en opstellen van bezwaarschriften

Het zorgvuldig behandelen van bezwaarschriften is van wezenlijk belang om de geloofwaardigheid van overheidsbesluiten te waarborgen. Helaas is het behandelen van bezwaarschriften nogal eens verworden tot automatisme. De Mos & Partners is inzetbaar om organisaties (tijdelijk) uit de brand te helpen bij het behandelen van bezwaarschriften. Met onze brede juridische achtergrond kunnen wij gespecialiseerde ondersteuning bieden op meerdere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en milieu, verkeer en waterstaat, woningbouw en algemeen bestuursrecht. Organisaties die zelf een bezwaarschrift willen opstellen, kunnen ook van onze diensten gebruikmaken.

Advies over de rechtspositie van politici

Er gebeurt nogal wat in de politiek. Het gaat om grote belangen en er staat nogal wat op het spel. Daarnaast worden besluiten en discussies in de spotlights naar voren gebracht waardoor de publieke opinie ook nog eens vaak een mening heeft. Onder deze omstandigheden komt het nogal eens voor dat er vragen zijn over de rechtspositie van politici en andere ambtsdragers zoals wethouders en burgemeesters. Per 1 juli 2014 is de rechtspositie van deze drie ambtsdragers gewijzigd. Wilt u hier in algemene zin meer over weten, dan kunt u bij De Mos & Partners terecht. Heeft u specifieke vragen over een conflict en wilt u uw rechten en plichten weten of wilt u ondersteuning, dan helpen wij u graag.

Advies over de implementatie van nieuwe wetgeving op gemeentelijk niveau

Er worden op landelijk niveau vele besluiten genomen en nieuwe wetten gemaakt waar de lokale overheid gevolgen van ondervindt. Vooral op het gebied van het sociale domein is het een grote uitdaging om dit handen en voeten te geven op lokaal niveau. In de lokale politiek en bij de lokale beleidsmakers zijn er nog veel vragen. Want wat zijn nu precies de veranderingen op het terrein van de zorg en dienstverlening? Wat zijn de mogelijkheden, strategieën en instrumenten voor het lokaal bestuur? En wat zijn de valkuilen en kansen die zich daarbij voordoen? De Mos & Partners heeft ervaring in het ondersteunen en informeren van zowel de lokale overheid als organisaties op dit vlak.